Geschiedenis

Geschiedenis

De Lexmondse IJsclub "Door Eendracht Vooruit" tussen 1917 en 1947,

bron Lek en Huibert Kroniek 11 e jaargaang nr. 2 mei 2009,  Peter de Pater


De  Lexmondse IJsclub "Door Eendracht Vooruit" opgericht op 22 februari  1917.

De ijsclub ging open aan de tegenwoordig geheten Nieuwe Rijksweg. Dit was achter het huis van de toenmalige bewoner dhr. Rietveld. Bij de

feestelijke  opening werd de muziek verzorgd door de vereniging Excelsior. De eerste ledenvergadering werd gehouden op 09 december 1917

bij  de Drie Snoeken. Dit was tijdens de eerste wereldoorlog die duurde van 1914 tot 1918. De voorzitter indertijd was dhr. E van Ewijk en

de secretaris, dhr. T. Molenaar. Tien dagen later tijdens een bestuursvergadering  was er grote onenigheid over de functies en 

de verantwoordelijkheden binnen het bestuur. Een aantal wedstrijden werden door gebrek aan deelname geannuleerd, maar toen het eenmaal       

goed begon te vriezen ontdooiden de  meningsverschillen en werd de baan glad geveegd.     


Op 9 december 1918 hield "DEV" haar eerste jaarvergadering bij de heer Oosterling. Er werd aandacht besteed aan het feit dat op 11       

november 1918 Eerste Wereldoorlog eindigde. 


Op 13 november 1919 werd het land van  J. de Vor, gelegen achter Killesteijn, door een aantal  aantal kapitaalkrachtige leden van DEV

gekocht voor circa 10.000 gulden.  De grond lag op de uiterwaarden waardoor er veel kosten voor het herstel van de kade rond de ijsbaan

door het hoge water werden gemaakt.  In 1924 verkocht DEV het buitendijks gebied aan dhr. H. Rietveld en werd de oude ijsbaan in ere

hersteld. De club had toen 196 leden.  Tijdens de jaarvergadering van 1925 waren er maar liefst 100 leden aanwezig.


Kent u de geschiedenis vanaf 1925 en wilt u ons een aanvulling geven?  Dan ontvangen wij die heel graag via ons e-mailadres: info@ijsclubdev.nl


IJsclubdev.nl © All Rights Reserved